Archivo de la categoría: Grup 1 : LB

Grup 1: ACOMIADAMENT I UN ESDEVENIMENT INESPERAT…

Després de tres mesos realitzant aquest projecte arriba l’hora de dir Adeu. 

Per la nostre sorpresa, dues enciams que creiem ja a l’altre món han cobrat vida i color com per art de màgia !!

Creiem que l’esforç i dedicació que hem donat a aquestes enciams entremeliades ha sigut respost amb aquest esdeveniment tan inesperat. Inicialment, vam comenar el projecte amb 9 enciams i estem satisfets de poder acomiadar-nos de l’hort amb un somriure i la certesa de que hem fet un bon treball si hem aconseguit 3 enciams supervivents de 9 !!

Per part dels alumnes de Cicle mitjà només ens cal dir……

FINS AVIAT !!!! 

10373849_10205970538329422_8182326344631245852_n           16214_10205970538649430_1283241926617252269_n

10906562_10205970539649455_2474341481880150740_n

Anuncios

Grup 1: Què fa especial l’hort dels nostres enciams?

Els nens es relacionen amb el seu entorn més immediat i enriqueix el seu coneixement amb tot el que pot aportar l’hort. És una experiència personal diferent a les altres que comparteixen amb els seus companys. Però el més important és que aquest es diferencia dels altres perquè és ecològic.

Què vol dir ecològic?

Que respecta el medi ambient. És a dir, no utilitza cap producte químic com són els pesticides, hormones de creixement o fertilitzants artificials. És més, s’utilitzan productes naturals i reciclats, com per exemple pesticides orgànics per evitar que els instectes es menjin l’aliment.

Grup 1: Què s’avalua en el desenllaç de l’adopció dels enciams?

Seguirem els criteris d’avaluació del Caurriculum de primària establert , concretament dins l’àrea de medi natural del cicle mitjà:

 • Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes, mostrant una actitud de respecte pel medi. (l’hort disposa de tots esl estris necessaris per dur a terme el projecte: regadores, metros, pluviòmetrees, termòmetres…)
 • Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper i establir comparacions amb altres tipus de paisatges. ( Es poden apreciar diferències entre les enciams nascudes en el laboratori en un entorn tancat i protegit de la pluja en comparació amb les enciams de l’hort. )
 • Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se’n deriven. Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes sobre els recursos. ( Què implica treballar en un hort ecològic i un que no ho és. )
 • Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. ( En el diari s’introdueixen dades que serviràn per realitzar les tables de temperatura. humitat i pluja dels mesos que ha durat el projecte.)
 • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos TIC de forma eficient. ( A més del diari de camp, els alumnes realitzaràn un bloc on penjaran imatges i tot tipus d’informació que vulguin donar a conèixer al món sobre l’hort de l’escola.)

Grup 1: Què serà valorat durant l’adopció de l’enciam?

Valorarem la capacitat d’observació dels alumnes des del primer dia, això implica que els alumnes hauran d’intentar centrar-se cada dia en un aspecte nou o rellevant per el seu propi desenvolupament del diari de grup. Per exemple: Temperatura, l’estat del sòl després dels dies de pluja o dels dies de més calor, etc.

Tindrem en compte la creativitat dels alumnes a l’hora de redactar el diari de grup:

 • Utilitzar un vocabulari adequat del medi natural, tant en la descripció del diari com l’expressió oral a l’hort i a les exposicions.
 • Utilitzar els recursos TIC de manera obligatòria com a mínim per a dos apartats del diari. (gràfiques, taules, etc)
 • Es tindrà en compte l’actitud envers els companys de treball així com la cura de l’espai utilitzat per dur a terme el projecte.
 • Es valorarà l’autonomia i iniciativa personal per formular-se preguntes i explorar tots els dubtes que sorgeixin durant el procés.
 1. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
 2. Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn, utilitzant els recursos TIC de forma eficient.

Grup 1: Quins objectius es treballen adoptant enciams?

L’objectiu d’aquest recurs didàctic és sensibilitzar als alumnes amb la cura del medi natural i aprofundir en el coneixement  del procés de creixement i desenvolupament d’una planta de manera ecològica i respectuosa amb l’entorn. En el nostre cas, ens centrarem en l’enciam.

Els objectius de l’àrea del medi natural que volem que els nostres alumnes assoleixin són els següents:

 1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació i analitzar els resultats.
 2. Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de manera creativa, mitjançant gràfiques, imatges, entre d’altres.
 3. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, cooperativa i dialogant, argumentant les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.
 4. Valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos individuals i col·lectius d’actuar en la protecció i millora del medi ambient.
 5. Reconèixer en el medi natural els canvis relacionats amb el pas del temps i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.
 6. Identificar les característiques de l’entorn natural aplicar aquest anàlisi a diferents escales espacials i temporals.
 7. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, tant com a eines per obtenir informacions, com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
 8. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.

Grup 1: Què hem après de l’hort? Conclusions!

Després de tres mesos de recolecta de dades i d’agafar afecte als nostres enciams arriba l’hora de finalitzar el projecte.

Les incidències del temps han dificultat que la majoria d’enciams puguin crèixer, ja que durant el mes de desembre va caure una gran quantitat de pluja a l’hort i aquest va quedar inundat.

Hem après que no només el temps suposa un contratemps, sinó també els petits ecosistemes  que envolten l’hort. Les orugues, cargols, cucs i altres insectes que passaven per allà han decidit tastar les enciams i hem hagut de recòrrer a verí ecològic per frenar aquest atac. Encara que hem de dir que el verí no ens ha servit de molt, perquè, finalment, només ha crescut un enciam.

20150111_171251     20150111_171324    20150111_171356

Grup 1: Temperatura, humitat i pluviòmetre… tot condiciona el desenvolupament dels nostres enciams !

Els nostres alumnes han anat recollint dades al llarg d’aquest mesos per poder tenir ben vigilats els enciams i que no els hi falti de res. Així és que han realitzat un diari de camp en el qual escribien la quantitat de pluja que ha hagut amb un pluviòmetre, la temperatura i la humitat de l’hort.

A més, han hagut de fer torns entre els grups per poder anar a regar i netejar la seva parcel·la de l’hort.

20150111_144614 (1)   20150111_144534     20150111_144642      Featured image   gener  h nov  h oct  pl ds pl nov  t dese t gener t nov t oct