Altres recursos i enllaços d’interès

 • Situació dels ocells a l’hort

http://ocellsdelshorts.org/el-mussol-comu-un-ocell-de-proximitat/

 • Els ocells de Barcelona

Per a fer la investigació ens vam posar en contacte amb l’Institut Català d’Ornitologia i ens van lliurar un llibret molt complet sobre els ocells de Barcelona. En aquest llibret explica cada espècie amb deteniment i fins i tot inclou àudios amb el cant de cadascuna. És un bon recurs per consultar amb els alumnes ja que és molt visual i fàcil d’entendre.

LIBRPO 1

 • La festa dels ocells

Un bon recurs educatiu pels alumnes és fer sortides. Per aquest tema, el Parc de Collserola ofereix un taller un dia destinat exclusivament als ocells, que pot ser d’interès per a anar-hi amb els alumnes.

LIBRO 2

 • Unitats didàctiques en relació als ocells

http://www.oupe.es/es/literatura-infantil-y-juvenil/infantil-seis-once/arbol-de-la-lectura/sijofosunocellet/Recursos%20Destacados/cdl_%20si%20jo%20fos%20un%20ocellet.pdf

http://www.alt-ter.org/PDF/ocells-moliI.pdf

Anuncios

Reflexió

Durant aquest procés, hem intentat seguir les instruccions per poder fer una bona investigació. El resultat no ha estat del tot satisfactori, a causa de l’absència d’ocells a l’hort per les males condicions meteorològiques i per la mala ubicació de les menjadores i a la nostra manca d’aportacions a temps per a la resolució d’aquesta situació; en som conscients. Però tenim motius per estar contents, pensem que la resta de procés va ser bastant positiu, vam aplicar tècniques d’investigació que van resultar bastant eficients:

Observació: Vam observar el terreny i vam investigar tot allò relacionat amb els ocells (què mengen, quins ocells podem trobar a Barcelona i quines espècies segons l’estació de l’any…)

Preguntes: Al realitzar la recerca i després d’assistir a l’Institut d’Ornitologia de Barcelona per a demanar recursos i a partir de la informació obtinguda, vam preguntar-nos què ens seria útil per atraure els ocells i de quina manera podíem relacionar-ho amb la feina de l’hort.

Fets: Ho vam portar a la pràctica, però no venia cap ocell. Va coincidir amb una temporada d’abundants pluges. Vam haver-nos de plantejar una nova estratègia.

Recerca de noves estratègies: Vam reunir-nos amb en Jaume Camps, professor de la facultat i expert en ocells i la reunió va ser de gran ajuda. Vam aprendre dels errors i ens va proposar una nova estratègia.

Seguiment: Aquí no vam estar a l’alçada, van arribar els exàmens, treballs… I nosaltres vam abandonar una mica el treball. No és una justificació, ja que el projecte de l’hort també és un treball.  Tot i així, vam pactar realitzar un seguiment totalment intensiu les dues setmanes de gener, per tal de poder treure conclusions experimentals vàlides per a la resolució d’aquest treball.

El projecte de l’hort com a material educatiu és una eina didàctica molt útil i entretinguda pels nostres futurs alumnes. Poden aprendre moltíssim plantant un hort ells mateixos, de les plantes i de com seguir un treball de camp. Penso que dels nostres errors en aquest projecte també ens ajudaran a ser més constants amb els nostre alumnat i no deixar que es desmotivin ni que ho deixin per l’últim moment. Els professors hem de ser els més motivats i, a la vegada, involucrar-nos amb els seus projectes. També ens ajudarà a que, si amb els alumnes no rebem el resultat esperat en l’execució de qualsevol tipus d’activitat, puguem plantejar noves estratègies per a solucionar aquest problema.

És important el recurs del bloc perquè els alumnes puguin compartir tot allò que troben amb els seus companys i el fet de fer una gràfica per clasificar segons criteris els ajuda en el seu aprenentatge.

Pensem que el fet de fer-se preguntes i buscar més informació és la “clau” d’aquest projecte. Un observa, es fa preguntes i experimenta amb les opcions que ha aconseguit. El resultat vindrà més tard, però pensem que el procediment és més satisfactori que el resultat final. Si el treball és conjunt és encara millor, perquè això es tradueix amb més idees i, per tant, permet anar més enllà.


 

Activitats en relació als ocells

 

Els alumnes poden realitzar aquestes activitats abans i durant l’observació per a adquirir nocions sobre el tema que estan treballant. Aquesta unitat didàctica està extreta de la xarxa, de Mas Batllori (http://www.masbatllori.com/imgs/guies/20140117111705_ud-sherlock-i-els-ocells.pdf).

TEXTO3 TEXTO1 TEXTO 2

Seguiment

 

Vam informar-nos sobre què mengen els ocells per diverses fonts. Vam decidir què plantaríem tenint en compte la situación de l’hort i la factibilitat pel que fa el clima de l’estació. Vam decidir plantar arboç (arbustus unedo), de la família ericàcies, una planta que creix lentament i que no arriba a molta alçada.

PLANTA

El seu fruit és la cirera d’arboç, una baia rodona que fa aproximadament un centímetre, primer de color verd, després groc i ataronjat i finalment vermell, que és quan els ocells se’l mengen. Acostuma a sortir el fruit a l’hivern, un any després de que floreixi per primer cop. No només els ocells s’alimenten d’aquest fruit, ja que també alguns mamífers com per exemple els ratolins. Aquests animals actuen com a disseminadors de les llavors, cosa fascinant que ens permet observar la relació d’unes espècies amb altres dins de la naturalesa.

Així doncs, al rebre les plantes que va portar la Sílvia, les vam trasplantar al costat de l’hort a unes torretes força grans.

ABONOMACETA

DANO

AGUA 1

Al costat, una setmana més tard vam col·locar-hi unes menjadores amb pà sec, restes de taronges, fruits secs i cucs que vam treure de la descomposició, a dins d’unes xarxes per guardar fruita, amb foradets prou petits perquè no caigui el menjar però força grans perquè els ocells puguéssin posar-hi el bec sense quedar-se atrapats.

ASCO ALEX CASA COMIDA

Però no hem d’oblidar-nos de la importantíssima i necessària per a tots els éssers vius: l’estimada aigua! Vam col·locar uns recipients grans plens d’aigua una mica més a munt d’on vam penjar les menjadores.

YOCASA 3

Una setmana més tard, vam col·locar-hi una caseta d’ocell que ens va proporcionar la Sílvia, per acabar de crear als ocells un lloc on es puguessin a sentir com a casa.

CASA1

Vam demanar als professors del despatx del pis superior de la universitat, la finestra del qual dóna a la darrera part de l’edifici, on vam col·locar tot això, que ens avisessin si veien algun ocell acostar-s’hi. Ens vam marcar un horari d’observació d’un quart d’hora entre els quatre, que abarcava el matí i la tarda, per a observar si s’acostaven ocells. Vam cometre un error: vam descuidar-nos de les hores que surt i es pon el sol (no sempre és fàcil poder-hi estar a aquesta hora).

Van passar els dies i al novembre vacomençar a ploure en abundància. Sobretot desembre va ser un mes de l’any estranyament plujós. Això va dificultar la nostra observació i la possibilitat de que els ocells vinguessin a alimentar-se, ja que estarien resguardats a altres nius d’arbres. No vam tenir massa sort.

Tot i això, vam treure la conclusió de que quan es fan activitats d’aquest caire amb els alumnes, hem de plantejar altres alternatives per preveure problemes que puguin sorgir. Així doncs, vam pensar que als laumnes se’ls pot explicar el per què del que ha passat, quins factors influeixen en que un hábitat sigui adequat o no pels ocells i donar altres eines per a fer possible una observació per a cumplir els objectius proposats al projecte de l’hort, com per exemple fer possibles  les observacions a altres llocs, com per exemple al Parc de Collserola, i obrir el bloc a informacions trobades pels alumnes sobre els ocells perquè posteriorment ho exposin als seus companys, fent-se efectiu l’aprenentatge i l’especialització sobre els ocells i l’hort. Així doncs, també és important analitzar la part positiva pel que fa el creixement de la planta.

Proposta didàctica de l’hort com a recurs

El racó dels ocellets

961442_10155106542410111_1699564051_n

Nivell: Segon curs del cicle mitjà (4t de primària)

Objectius:

 • Aprendre a tenir cura i gaudir dels éssers vius, tant de les plantes com dels ocells.
 • Observar i identificar els ocells que vénen a menjar fruits a l’hort i als menjadors.
 • Crear un ecosistema adequat als ocells (plantació de plantes que donin fruit i construcción de menjadores i casetes-niu per les aus).
 • Crear un registre de dades a partir de l’observació longitudinal i publicar la informació obtinguda a partir de la creació d’un bloc.
 • Crear una gràfica que classifiqui les espècies d’ocells que apareixen / que podem trobar al nostre entorn i en quin moment.

Temporització: Primer trimestre del curs.

Recursos materials: Planta de cirereta d’arboç; recipients amb aigua, bossa de reixa, restes de pa sec, taronges i fruits secs (menjadors), tetrabricks i taps d’ampolla (casetes d’ocell)

Criteris d’avaluació: Els infants han de ser capaços de…

 • Tenir cura i gaudir dels éssers vius, tant de les plantes com dels ocells.
 • Observar i enregistrar les dades obtingudes del procés de creixement de l’hort.
 • Crear un ecosistema adequat als ocells.
 • Publicar la información obtinguda a partir de la creació d’un bloc.
 • Crear una gràfica que classifiqui els tipus d’ocells atraguts pels aliments plantats.

Escenaris metodològics pel desenvolupament de competències:

 • Arbustos de l’hort i menjadores: Els infants hauran d’observar, identificar i classificar els tipus d’aus que s’acosten als arbustos plantats a l’hort i a la menjadora que prèviament hauran plantat i construït. A partir de la creació d’aquests dos elements, podran veure quins ocells que hi ha a la zona són atraguts per les plantes i per les llavors de la menjadora.
 • Caseta d’ocells: Mitjançant la creació de casetes d’ocell amb materials reciclables, els ocells tindran un lloc on quedar-se i es faran més efectius l’observació i l’estudi de les aus de Barcelona i de la zona.

Competències:

 1. Competència científica: Es treballarà aquesta competència a partir del disseny d’un pla d’observació i de registre de dades en busca de respostes a interrogants científics (què i com mengen els ocells, quins ocells predominen a la zona on estem…) i de la classificació i caracterització dels ocells que apareguin a l’hort i a la menjadora per a menjar.
 2. Competència de didàctica de la ciència del futur mestre: Es treballarà aquesta competència a partir de la plantació de plantes que donin fruits que atreguin als ocells, de la construcció d’una menjadora on els ocells puguin acostar-se i de casetes-niu perquè els ocells puguin habitar-hi.
 3. Competència digital: Es treballarà aquesta competència a partir del registre de la informació obtinguda a partir de l’observació longitudinal i la seva respectiva publicació a un bloc on es puguin compartir les dades, les fotografies, opinions… També es treballarà a partir de la creació d’una gràfica que reculli totes aquestes dades recollides.

Continguts:

 • Caracterització de la funció de nutrició en els ocells i plantes.
 • Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació dels ocells i plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats.
 • Interès per la protecció i cura dels ocells i plantes del seu entorn.
 • Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

 


 

Presentació

10420056_10205359295451563_2965532033920088514_n

Hola! Som l’Àlex, l’Agustín, el Dani i la Júlia i a continuació us presentarem el nostre projecte d’investigació en relació a l’hort.

Quan vam començar a pensar sobre què podíem basar el nostre projecte, vam pensar en elements presents a la naturalesa que hi guardessin relació i que anessin més enllà de plantar per rebre una producció. Seguint aquest criteri, hi havia moltíssimes opcions a escollir i vam pensar en un animal que fos present al nostre entorn i que pugués interactuar amb un hort. Així doncs, vam decidir basar el nostre projecte en els ocells, amb la idea de plantar un cert tipus de plantes que fossin atractives pels ocells i de les quals es puguessin alimentar.

Vam recordar que el Jaume Camps és fanàtic dels ocells i que ens podria donar recomanacions que ens fossin d’ajuda i que també podíem sol·licitar informació provinent de l’Institut Català d’Ornitologia (societat d’aus), cercar recursos a pàgines web d’aquesta institució i també a blocs de parcs i fundacions naturals, a més de l’Agenda 21 Escolar.

Així doncs, aquest va ser el tema que vam escollir. Ho vam parlar amb la Sílvia, li va semblar una idea molt maca i ens va donar recursos per emprendre el projecte.

conclusions!!!

conclusions!!!.

Per fer les conclusions hem de fer un repàs de tot el que ha succeït durant el transcurs del treball. Enfocàvem el treball com quelcom nou i el fet de poder cultivar en un hort a la ciutat i ser-ne els responsables ens motivava. L’inici del procés va ser incert tenint en compte que era una tasca que mai havíem fet; a més, les plantes no creixien i el no saber ben bé el motiu era engoixador. Vam anar cuidant l’hort i apuntant les dades que ens feien falta. Durant el mes de desembre es van produir una sèrie de xàfecs que van afectar l’hort sencer, creiem que cap se’n sortiria i això ens deixà amb un pam de nas. A partir d’aquí es va veure una millora i alguna de les plantes donava senyals d’haver sobreviscut.
Un cop s’acostava el dia d’avui teníem garanties que les plantes anaven millorant el seu aspecte. Amb això, hem entès que amb una mica de cura la natura té la capacitat per superar moltes de les inclemències a les que es veu exposada.

És l’hora dels adèus : 7 gener

És l’hora dels adèus : 7 gener.

Hola família!!

Gràfics temperatura desembre:

desembre
Després d’estar uns dies absents, tornem amb la motxilla ben carregada de novetats!!!
D’entrada, dir-vos que ha estat un plaer que ens hagueu estat seguint durant aquests mesos.
Respecte les nostres plantes, hem arribat a primera hora del matí per veure com estaven…i els resultats han estat satisfactoris. La sorpresa ha estat immensa, les nostres plantes han crescut a una velocitat vertiginosa….SÓN LES PLANTES MÉS GRANS DE L’HORT!!hda1

…per últim, remarcar-vos que nosaltres marxem però seguirem cuidant les plantes com fins ara i esperem que tot segueixi anant sobre rodes.
Vindreu a recollir amb nosaltres les hortalisses??? Esperem respostes!!
Fins aviat, hortmaniàtics!!!

IMG_6554